فاطمه طاهریان

Fatemeh Taherian
23 - پیام , 865 - نظر

پیوندهای اصلی

اخبار

تقویم جلالی خود را بروز کنید... تقویم جدید امکان نمایش سال های قمری از سال 1306 شمسی تا 1388 شمسی را بهمراه مناسبت ها دارا می باشد

دسته بندی مقالات

الگوریتم های تبدیل تاریخ
تقویم ایرانیان و دیگر تقویم ها
ستاره شناسی

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۸۷

اسفند ۱۳۸۷، (۱)

بایگانی سال ۱۳۸۶

اسفند ۱۳۸۶، (۱)
بهمن ۱۳۸۶، (۱)
دی ۱۳۸۶، (۱)

بایگانی سال ۱۳۸۵

اسفند ۱۳۸۵، (۱)
مرداد ۱۳۸۵، (۱)

بایگانی سال ۱۳۸۴

اسفند ۱۳۸۴، (۲)
مهر ۱۳۸۴، (۱)
مرداد ۱۳۸۴، (۱)
تیر ۱۳۸۴، (۳)
اردیبهشت ۱۳۸۴، (۱)
فروردین ۱۳۸۴، (۳)

بایگانی سال ۱۳۸۳

اسفند ۱۳۸۳، (۶)

دسته بندی پیامها

(rss) پراکنده
(rss) تقویم

گالری عکسها

زیباست!
صورت های فلکی
فراتر از آسمان

تقویم

تبدیل تاریخ آنلاین
تقویم جلالی
TiMe.Ir

رادکامی ها

امیر میر کمالی
حمید طاهریان
شیما دهباشی
مجید اطلس باف
محسن طاهریان

کارهای رادکام

آسمون
ریسمون
فهرست وب سایت های ایرانی
وب سایت رادکام

تقویم ایرانی برای 3000 سال

مقاله زیر ترجمه مقاله ی"The Persian calendar for 3000 years" نوشته ی"KAZIMIERZ M. BORKOWSKI"است . برای دیدن صفحه شخصی ایشان روی نامشان کلیک کنید.

چکیده : با استفاده ازتحلیل تئوری حرکت زمین به دور خورشید، زمان های اعتدالی بهار برای  دروه ای از هجرت پیامبر(622 بعد از میلاد) تا سال3800  بعد از میلاد محاسبه شده است.این تاریخ ها تنها اجازه ی تصمیم گیری درباره کبیسه بودن یا نبودن سال تقویم ایرانی(سال شمسی) را می دهد. تجزیه و تحلیل ارائه شده نشان می دهد که برنامه خیام برای سالهای 1799 تا 2256 (1178 تا 1634 شمسی) صحیح است. یک الگوریتم کوتاه که به طور کامل طرح محاسبه سالهای کبیسه را برای یک فاصله زمانی 3000 ساله اصلاح کرده است،همچنین روالهای "فورترن" برای تبدیل سالهای شمسی ، میلادی ، جولین و تعداد روزهای جولین به یکدیگر ، ارائه شده است.

1.قوانین تقویم ایرانی

تقویم ایرانی یا جلالی به طور رسمی در ایران ونواحی مجاورآن استفاده می شود . یک تقویم خورشیدی است که به دقت از فصل های نجومی تبعیت می کند ، بنابراین به دانستن زمان دقیق اعتدالی بهار نیاز داریم.

قوانین تقویم جلالی تماما ساده اند. سالها 12 ماه دارند که از هجرت پیامبر از مکه به مدینه در سال 622 بعد از میلادشروع شده اند.یک سال جلالی دراولین روز بهار نجومی و یا در روز بعد از آن که به ترتیب منطبق با این است که لحظه اعتدالی قبل یا بعد ازساعت 12:00 به وقت تهران اتفاق بیفتد، شروع می شود.در6 ماه اول سال همه ماهها31 روز ودر 6 ماه دوم در یک سال کبیسه همه 30 روز دارند.در سالهای معمولی(غیر کبیسه) آخرین ماه سال 29 روزه است.بنابراین هر فصل با 3 ماه متوالی منطبق است..

انتظار می رود که تقریبا هرچهارمین سال در تقویم ایرانی یک سال کبیسه باشد و این نظم مشهور در تقویم خورشیدی است. به علاوه معمولا بعد از هر 32 سال(بعضی اوقات بعد  از 28 یا 36)  یک سال معمولی اضافه می شود یعنی 4 سال متوالی به جای 3 سال متوالی 365 روزه است.به طور متداول سالهای کبیسه به طور یکنواخت در دوره های 33 ساله محاسبه می شوند و سالهایی هستند که در تقسیم بر 33 باقی مانده 1،5،9،13،17،22،26 و 30 داشته باشند برای نمونه سال جلالی 1375 که در 20 مارس 1996 شروع شده است باقی مانده 22 دارد بنابراین کبیسه است. این قانون ها در "برنامه ی خیام "علی مویدیان و مش چراغ علی که بر روی اینترنت قابل دسترسی است به کار رفته است متاسفانه این رفتار ساده به طور نامحدود نیست و این دوره های 33 ساله مطمئنا  در برخی اوقات دارای شکاف هستند.حسین باقر زاده ی رفسنجانی در مقدمه ی این برنامه به اینکه ممکن است یک شکاف دراوایل قرن بعدی هجری به وجود بیاید و اینکه این برنامه تا ابتدای سال 2050 میلادی باید درست کار کند،اشاره کرده است.هدف این مقاله مشخص کردن طول زمانی دقیقی است که قانون باقی مانده ها در آن صحیح است وایجاد قانونی برای تقویم جلالی که درآینده ی نزدیک کاربردی خواهد شد

2.زمینه نجومی

به طور کلی،برای تعیین کبیسه بودن یا نبودن یک سال شمسی ضروری است تا تاریخ و زمان اعتدال بهار در شروع آن سال و در شروع سال بعد را بدانیم .در پایان من نظریه تحلیلی حرکت زمین به دور خورشید را به کار می گیرم(بریتاگنون و دیگران 1986)، که در حدود 2 ثانیه در مختصات زاویه ای خورشید که از زمین دیده می شود، دقیق است.از این نظریه درروند همگرا شدن برای پیدا کردن TT or Ephemeris Time) Terrestrial Time) لحظه ای که طول جغرافیایی آسمانی خورشید مساوی با صفر است ، استفاده می شده است . TT اعتدالی بوده است سپس به( Universal Time (UT1 با استفاده ازبرآورد های گذشته، اندازه گیری ها، و پیشگوئی های آینده ی اختلاف
(T = TT - UT1 = 32.184 - (UT1 - TAI D، که TAI زمان اتمی مقیاسBIPM است، تبدیل می شود.برای سالهای گذشته و پیشگوئی های آینده من از جدول داده ها وفرمول های "استفان و موریسون (1984)" استفاده کرده ام:

DT = ì
ï
í
ï
î
(44.3t + 320)t + 1360
for   y < 948
25.5t2
for   948 £ y < 1637
25.5t2 - 36
for   y > 2005

(در آخرین عبارت 36- ثانیه اضافه شده است تامطمئن شویم که یک انتقال بدون اشکال از داده های جدول انجام شده است.)در جائی کهy,t = (y - 1800)/100سال جولین است و TD بر حسب ثانیه بدست می آید. بیشتر داده های اخیر جدول وپیشگویی ها تا 2006 ازIERS Annual Reports وآرشیو USNO بر روی اینترنت قابل دسترسی است.

در جدول1 قسمتی از لیست نقاط اعتدالی بهارکه بر اساسUniversal Time است،که ممکن است نفع عمومی داشته باشد،ارائه شده است. در آخرین گام ،متوسط زمان تهران با استفاده از اضافه کردن طول جغرافیایی آن،3.425 ساعت، بهUT1 نقطه اعتدالی، محاسبه می شود.

جدول1: نقاط اعتدالی 1900_2099

 Year  Day UT1       Year  Day  UT1   Year Day UT1 Year Day UT1
 AD  Mar  [h:m]     AD  Mar  [h:m] AD Mar [h:m] AD Mar [h:m]

 1900  21  1:39     1950  21  4:35       2000 20 7:35       2050 20 10:19
 1901  21  7:24     1951  21  10:26   2001 20 13:31 2051 20 15:58
 1902  21  13:16     1952  20  16:13   2002 20 19:16 2052 19 21:55
 1903  21  19:15     1953  20  22:01   2003 21 1:00 2053 20 3:46
 1904  21  0:58     1954  21  3:53   2004 20 6:48 2054 20 9:33
 1905  21  6:58     1955  21  9:35   2005 20 12:33 2055 20 15:28
 1906  21  12:53     1956  20  15:21   2006 20 18:25 2056 19 21:10
 1907  21  18:33     1957  20  21:16   2007 21 0:07 2057 20 3:07
 1908  21  0:28     1958  21  3:05   2008 20 5:48 2058 20 9:04
 1909  21  6:13     1959  21  8:55   2009 20 11:44 2059 20 14:44
 1910  21  12:03     1960  20  14:43   2010 20 17:32 2060 19 20:38
 1911  21  17:54     1961  20  20:32   2011 20 23:21 2061 20 2:25
 1912  20  23:29     1962  21  2:30   2012 20 5:14 2062 20 8:07
 1913  21  5:18     1963  21  8:20   2013 20 11:01 2063 20 13:59
 1914  21  11:11     1964  20  14:10   2014 20 16:57 2064 19 19:38
 1915  21  16:51     1965  20  20:05   2015 20 22:45 2065 20 1:27
 1916  20  22:47     1966  21  1:52   2016 20 4:30 2066 20 7:19
 1917  21  4:37     1967  21  7:37   2017 20 10:28 2067 20 12:53
 1918  21  10:26     1968  20  13:22   2018 20 16:15 2068 19 18:48
 1919  21  16:19     1969  20  19:08   2019 20 21:58 2069 20 0:44
 1920  20  21:59     1970  21  0:56   2020 20 3:49 2070 20 6:34
 1921  21  3:51     1971  21  6:38   2021 20 9:37 2071 20 12:34
 1922  21  9:48     1972  20  12:21   2022 20 15:33 2072 19 18:20
 1923  21  15:29     1973  20  18:13   2023 20 21:24 2073 20 0:13
 1924  20  21:21     1974  21  0:06   2024 20 3:06 2074 20 6:08
 1925  21  3:12     1975  21  5:57   2025 20 9:01 2075 20 11:46
 1926  21  9:01     1976  20  11:50   2026 20 14:45 2076 19 17:38
 1927  21  14:59     1977  20  17:42   2027 20 20:24 2077 19 23:30
 1928  20  20:44     1978  20  23:33   2028 20 2:16 2078 20 5:10
 1929  21  2:35     1979  21  5:22   2029 20 8:01 2079 20 11:00
 1930  21  8:30     1980  20  11:10   2030 20 13:51 2080 19 16:43
 1931  21  14:06     1981  20  17:03   2031 20 19:40 2081 19 22:34
 1932  20  19:54     1982  20  22:55   2032 20 1:21 2082 20 4:31
 1933  21  1:43     1983  21  4:39   2033 20 7:22 2083 20 10:10
 1934  21  7:27     1984  20  10:24   2034 20 13:17 2084 19 15:59
 1935  21  13:18     1985  20  16:14   2035 20 19:03 2085 19 21:53
 1936  20  18:57     1986  20  22:03   2036 20 1:02 2086 20 3:35
 1937  21  0:45     1987  21  3:52   2037 20 6:49 2087 20 9:28
 1938  21  6:43     1988  20  9:39   2038 20 12:40 2088 19 15:16
 1939  21  12:28     1989  20  15:28   2039 20 18:31 2089 19 21:06
 1940  20  18:24     1990  20  21:19   2040 20 0:11 2090 20 3:02
 1941  21  0:21     1991  21  3:02   2041 20 6:06 2091 20 8:41
 1942  21  6:10     1992  20  8:48   2042 20 11:52 2092 19 14:33
 1943  21  12:03     1993  20  14:41   2043 20 17:27 2093 19 20:34
 1944  20  17:48     1994  20  20:28   2044 19 23:20 2094 20 2:21
 1945  20  23:37     1995  21  2:15   2045 20 5:07 2095 20 8:15
 1946  21  5:33     1996  20  8:03   2046 20 10:57 2096 19 14:02
 1947  21  11:13     1997  20  13:55   2047 20 16:52 2097 19 19:48
 1948  20  16:57     1998  20  19:54   2048 19 22:33 2098 20 1:40
 1949  20  22:48     1999  21  1:46   2049 20 4:28 2099 20 7:17
 

 

کل جدول اعتدالی سال های 550 تا 3800 را شامل می شود،از زمان تهران برای مشخص کردن سال کبیسه تقویم جلالی استفاده می شود.طرح سالهای کبیسه تقریبا با قاعده است.آنها در هر 4 سال در گروه های 28 ،32 ،36 ساله که در هر دوره یک سال معمولی اضافه قرار می گردد.معمولا آنها در گروه های 32+1 ساله قرار می گیرند و استثنا های کمی در برخی مواقع پیش می آید ، که ما آنها را در اینجا "شکاف"(breaks)می نامیم ، می توانند دررویه عملی به کار گرفته شوند تا کل رشته سالهای کبیسه را نوسازی کنند.در جدول 2 سالهای جلالی ، اولین سال (کبیسه) یک دوره جدید(معمولا یک دوره 33 ساله ) بعد از یک شکاف را نشان می دهد.(به بیان دیگر بعد از چهارمین سال معمولی گروه دوره های 28 یا 38 ساله بسته خواهد شد.)

جدول2: سالهای میلادی(Gy) که پایان یک دوره ی 29 یا37 ساله رانشان می دهند که شکافی درقانون معتبر 33 ساله ایجاد می کنند. در حدود 20 مارس سال میلادی چهارمین سال رایج تمام می شود و سال کبیسه شمسی آغاز می شود(Jy)


 
Gy  Jy            Gy   Jy           Gy  Jy           Gy  Jy 

560  -61   1307  686 1831 1210 2883 2262
630  9   1377  756 2256 1635 2945 2324
659  38   1439  818 2681 2060 3015 2394
820  199   1732  1111 2718 2097 3077 2456
1047  426   1802  1181 2813 2192 3799 3178
 

در جدول2 مشاهده می کنید که دوره های 33 ساله میان سالهای 1831 و 2256 به طور متوالی تکرار شده اند.محک دقیقتری نشان می دهد که در واقع از سال 1799 برقرار است،ازآنجاییکه 1831 پایان یک دوره ی 29 ساله را نشان می دهد، .اگر شکاف قبلی 4 سال زودتر بیفتد در اینجا نشان داده نمی شود. بنابراین این فاصله ی زمانی است که الگوریتم خیام درآن صحیح است.مکانی وجود دارد که این الگوریتم در آن درست کار نمی کند وحد بالای آن ممکن است در 2124 بعد از میلاد قرار بگیرد.من در زمانیکه دررابطه با خطا ها صحبت می کنم به این سوال باز می گردم.

3.الگوریتمی برای تقویم جلالی:

الگوریتم پیشنهاد شده بر پایه لیست شرح داده شده ی سالهایی است که شکافی درچهارمین سال رایجی که بعد از 28 یا 36 سال(نه 32 سال) دوره های 4 ساله ازوقوع قبلی چهار سال رایج پی در پی.در طول 3000 سال تنها در حدود 20  شکاف وجود دارد و آنها اجازه ی یک بازسازی راحت با ترتیب کامل سالهای کبیسه جلالی را می دهند

برای مشخص کردن اینکه یک سال جلالی معمولی است یا کبیسه ، تعداد سالهایی را که از آخرین شکاف جدول 2 گذشته است، پیدا می کنیم که آن را N  می نامیم.با یک استثنا، سال مورد نظر کبیسه است اگر1- باضافه باقی مانده N + 1)/33 )، بر 4 بخشپذیر باشد یا

lp = MOD[MOD(N + 1,33) - 1,4]

برابر با صفر شود، در اینجا MOD عمل پیدا کردن باقی مانده در حالتیکه اولین نشانوند بر دومی تقسیم می شود را برعهده دارد،استثنا مربوط به موردی که سال مورد نظردر داخل5 سال پیرو شکاف قرار می گیرد . در این مورد به جای N + 1 در بالامقدار N + 1 ± 4 باید استفاده شود، که علامت + زمانی که سال مطرح شده به یک دوره ی 29 ساله وابسته باشد و در غیر این صورت علامت - استفاده می شود(به عبارتی در دوره های 37 ساله )

با استفاده از علم حساب اعداد صحیح این الگوریتم به دو خط فورترن(بخش لیست سالهایی که شکاف ایجاد می کنند لازم است.) کاهش می یابد. برای سالهای معمولی باقی مانده تقسیم به 4 به عبارتی lp تعداد سالهایی که از آخرین سال کبیسه گذشته است را مشخص می کند.به عنوان مثال باقی مانده 1 (2 یا 3 ) به این معنی است که سال کبیسه یک سال پیش(2 یا 3 سال پیش ) بوده است .بدیهی است که این ممکن است که بگوید که آیا سال مطرح شده یکی ازچهارمین های رایج است.این مورد زمانی کهN + 1 (در مورد استثنا N + 1 ± 4) بر 33 بخشپذیر باشد.

برای تبدیل سال های شمسی به میلادی لازم است تا شماره سال های کبیسه را از یک مبدا زمانی در هر دو تقویم بیابیم.در تقویم جلالی شماره سال های کبیسه میان دو شکاف مجاور در جدول 2 را می گوییم میانyiو yj  هست

lj = 8 INT(Nj/33) + INT[MOD(Nj,33)/4]

که Nj = yj - yi  وINT تابعی است که قسمت صحیح نشانوند داده شده را بر می گرداند.عددهای lj  باید تا زمانی کهyj کمتر از سال سوال شده شود جمع شوند. باقی بماند پس مجموع باید اضافه شود به

8 INT(N/33) + INT{[MOD(N,33) + 3]/4} + k

عدد سال کبیسه از آخرین شکاف.k تنها زمانیکه سال مطرح شده 4 سال قبل از شکاف متوالی(yj) قرار بگیرد ،1 است و در گروه رایج 37 ساله است  در غیر این صورت 0  است.

این الگوریتم نوشته شده به زبان فورترن، زیر روال( JalCal(Jy,leap,Gy,March,  که در جدول 3 نشان داده شده است، که برای یک سال جلالی Jy اطلاعات یک سال کبیسه را در متغیرleapبر می گرداند که از 0 تا 4 در نظر گرفته شده است، که در بالا توضیح داده شده است. این روال همچنین تاریخ میلادی مطابق با اولین روز سال جلالی در متغیرGy(سال میلادی)و مارس(چندمین روز مارس) برمی گرداند.بنابراین ازآن مستقیما برای بازگوکردن شروع تقویم ایرانی برای هر سالی در میان حدود 3000 سال ، با تقوم میلادی استفاده کرد.

جدول3:

    subroutine JalCal(Jy,leap,Gy,March)
c This procedure determines if the Jalaali (Persian) year is 
c leap (366-day long) or is the common year (365 days), and 
c finds the day in March (Gregorian calendar) of the first 
c day of the Jalaali year (Jy)
c Input: Jy - Jalaali calendar year (-61 to 3177)
c Output:
c  leap - number of years since the last leap year (0 to 4)
c  Gy  - Gregorian year of the beginning of Jalaali year
c  March - the March day of Farvardin the 1st (1st day of Jy)
    integer breaks(20),Gy
c Jalaali years starting the 33-year rule
    data breaks/-61,9,38,199,426,686,756,818,1111,1181,
   *  1210,1635,2060,2097,2192,2262,2324,2394,2456,3178/
    Gy=Jy+621
    leapJ=-14
    jp=breaks(1)
    if(Jy.lt.jp.or.Jy.ge.breaks(20)) print'(a,i5,a,i5,a)',
   *' Bad year number:',Gy,' Gregorian  =',Jy,' Jalaali'
c Find the limiting years for the Jalaali year Jy
    do 1 j=2,20
    jm=breaks(j)
    jump=jm-jp
    if(Jy.lt.jm) go to 2
    leapJ=leapJ+jump/33*8+MOD(jump,33)/4
1   jp=jm
2   N=Jy-jp
c Find the number of leap years from AD 621 to the beginning 
c of the current Jalaali year in the Persian calendar
    leapJ=leapJ+N/33*8+(MOD(N,33)+3)/4
    if(MOD(jump,33).eq.4.and.jump-N.eq.4) leapJ=leapJ+1
c and the same in the Gregorian calendar (until the year Gy)
    leapG=Gy/4-(Gy/100+1)*3/4-150
c Determine the Gregorian date of Farvardin the 1st
    March=20+leapJ-leapG
c Find how many years have passed since the last leap year
    if(jump-N.lt.6) N=N-jump+(jump+4)/33*33
    leap=MOD(MOD(N+1,33)-1,4)
    if(leap.eq.-1) leap=4
     en

 

این قبیل زیر روال می تواند برای تبدیل کل تاریخ از تقویم ایرانی به کار رود اگر ما به خاطر داشته باشیم که به ازایm (ماه ) و d (روز) تاریخ جلالی

31(m - 1) - (m - 7) INT(m/7) + d

روز از شروع هرسال جلالی(شمسی)سپری شده است.

برنامه کاربردی زیر برای تبدیل تاریخ شمسی،ابتدا به روزهای جولین(JD)، سپس به میلادی یا جولین وهمچنین به صورت معکوس،از این تاریخ ها به تاریخ شمسی نوشته شده و تست شده است رویه های ذیل درفورترن که این کارها را انجام می دهند از طرف نویسنده قابل دسترسی هستند.(متن کامل برنامه به زبان فورترن ، نسخه قابل اجرا )

تابع(Jal2JD(Jy,m,d ----- تاریخ شمسی را به روزهای جولین براساس ظهر گرینویچ تبدیل می کند.

تابع(JG2JD(JGy,m,d,1/0-----تاریخ های میلادی /جولین را به روزهای جولین تبدیل می کند.

تابع(JD2Jal(JDN,Jy,m,d-----------روزهای جولین را به تاریخ شمسی تبدیل می کند

تابع(JD2JG(JDN,JGy,m,d,1/0---------روزهای جولین را به تاریخ های میلادی/جولین تبدیل می کند.

4.بحث خطا ها:

به علت تقریب طبیعی جدول نجومی که نتیجه ی آن زمان اعتدالی است ممکن است خطایی در حدود 1 دقیقه ی زمان وجود داشته باشد. نا مشخص بودنTD به نتیجه نهایی این خطا اضافه می کند.این پارامترها از مشاهدات مستقیم تنها برای قبل از 1630 بعد از میلاد بسیار واضح هستند.

جدول 4: سال های بحرانی در تقویم جلالی که بیشتر احتمال دارند تا ترتیب شکاف ها را تغییر دهند . چهار ستون اول تاریخ میلادی در مارس ، نقطه اعتدالی بهار به زمان متوسط تهران (به ساعت و دقیقه) و متغیرT = TT - UT1Dرا نشان می دهد. سپس روز اول سال شمسی( اولین روز فروردین) بر حسب روزهای مارس و سال شمسی مربوطه وجود دارد. در ستون آخر امکان افزایش به(+) و کاهش(-) از شکاف های موجود در جدول 2 آمده است.

Year Day of Teheran DT 1st Jalaali    Effect of
AD March time [min] Farv. year     actual error

 626 21 12:00.4 61.8 22 5   -9      -38
 659 21 11:56.6 57.9 21     38 -38      +71
 886 20 11:57.7 35.6 20   265 +269    +298
1113 21 11:58.5 20.0 21   492 +496    +525
1373 20 12:01.3 7.7 21   752 -756    +789
2124 20 12:00.3 3.9 21 1503 +1503  +1540
2322 21 11:58.0 11.0 21 1701 +1705  +1734
2681 20 11:59.6 32.4 20 2060 -2060  -2097
2780 20 12:04.8 40.2 21 2159 +2159  -2192
2813 20 11:56.3 43.0 20 2192 -2192  +2225
2846 20 11:59.1 45.9 20 2225 +2229  -2262
2879 20 12:03.5 48.9 21 2258 -2262  +2295
2912 20 12:03.3 52.0 21 2291 +2291  -2324
3011 21 12:00.9 61.7 22 2390 -2394  +2427
3044 20 12:02.2 65.2 21 2423 +2423  -2456
3176 20 11:56.7 79.9 20 2555 +2559  +2588
3209 20 11:59.9 83.8 20 2588 +2592  +2621
3370 20 12:11.0 104.2 21 2749 +2749  +2786
3473 20 11:48.2 118.4 20 2852 +2856  +2885
3502 21 12:10.4 122.5 22 2881 +2881  +2918
3634 20 12:04.5 142.4 21 3013 +3013  +3050
3667 20 12:03.8 147.6 21 3046 +3046  +3083

 

شکاف های گذشته ، صرفا نجومی  و برپایه دانش همان زمان  بوده اند که ممکن است با تقویم جلالی واقعی منطبق نباشد  و تنها برای مقاصد نجومی استفاده می شده است.همچنین درشکاف های آینده ی جدول2  ممکن است مجموع یا مورد های جدیدی که براساس حرکت واقعی زمین نشان داده می شوند( رفتار متغیرTD ) پدیدار نشده باشد.بیشتر سالهای بحرانی ای در جدول4 لیست شده است، که تاریخ در ماه مارس(تقویم میلادی) و پیشگوئی زمان میانگین تهران هر دو با متغیر فرضی TD  معین شده است. جدول شامل همه مواردی که زمان اعتدالی از 12:00 به وقت تهران با کمتر از (1 + T/10D)  دقیقه  جابه جا می شود، که در اینجا 1 دقیقه به علت تردید در تعیین نقطه اعتدالی ودوره های دیگر که10 % خطا   TD  بستگی دارد(برآورد خطاهای خاص). سالهای جلالی مشخص شده در جدول4 ،اگر زمان نقطه اعتدالی قبل از 12:00 باشد، سالهای کبیسه هستند در غیراینصورت سال قبل آن سال کبیسه است.تغییری که انتظار داریم  تا در لیست  شکاف ها مطرح شود در مورد تغییرات زمان اعتدالی واقعی که در نقطه ظهر(12:00) به علت ترکیب اثر خطاهای جدول نجومی و تغییر در  TD  ، در آخرین ستون این جدول نشان داده شده است .

توجه کنید که بحث تغییرات تنها روی سال مورد سوال (آن رایک روز نسبت به تقویم میلادی تغییر می دهد) وآخرین روز سال جلالی گذشته، اثر می گذارد.بنابراین الگوریتم در این شکل ارائه شده تنها ممکن است برای برخی از سالهای  آینده جلالی در جدول 4 صحیح نباشد..در بدترین حالت اگرتخمین  TD  کمتر سیستماتیک باشد،10 سال بحرانی با نقطه اعتدالی بزرگتر از12:00آن جدول ممکن است قبل از 12:00 قرار بگیرد و بنابراین سالهای جلالی به اندازه یک روز در داخل سال قبل تغییر می کنند و خودشان سال کبیسه می شوند.باید TD با دقت بالایی باشد که در این صورت تنها 7 سال آینده در جدول4 احتمال تغییر وارونه را دارد.

 2124 مشکوک ترین سال است. نقاط اعتدالی بهار به زمان  تهران مشخص می کند که در این سال 1503 شمسی در 21 مارس شروع می شوند و نه  20 مارس زیرا در محاسبه زمان اعتدالی تنها در حدود یک سوم دقیقه از 12:00 گذشته است(جدول 4 را بینید.) بنابراین اگر TD  بیشتر از 20 ثانیه باشد که در این تحلیل پیش بینی شده است این سال یک شکاف اضافه خواهد بود ،  به الگوریتم ارائه شده  یک دوره 37 ساله (1540 شمسی)  اضافه می شود.

ارسال شده در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۴ - 9:17 صبح

نظرات

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

فوق العاده دقیق و مهم بود.کار من که راه افتاد.مرسی!
۲۹ آبان ۱۳۸۴ - 3:53 عصر | نیما زعیم دار

# ویکی پدیا  

سلام، بسیار عالی، دقیق و مفید بود ...
کاش شما می توانستید این متن را در صفحات ویکی پدیا (قسمت فارسی) قرار دهید.
۱۷ دی ۱۳۸۴ - 6:44 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام واقعا عالی بود .
میخواستم اگه براتون ممکن کد این تابع(تبدیل میلادی به شمسی وبالعکس) به هر زبانی غیر از fortran برای من
بفرستین .در ضمن جا داره به خاطر ای سایت بهتون تبریک بگم.
موفق باشید.
۰۸ بهمن ۱۳۸۴ - 8:52 صبح | mani

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و تشکر
ممکن که این سوال مرا پاسخ دهید آیا این مطلب درست است که اگر Ip به ازای هر کدام از حالتهای گفته شده محاسبه شود ومقدار آن صفر گردد سال کبیسه خواهد بود به عبارت دیگر
or lp = MOD[MOD(N + 1,33) - 1,4
or Ip=mod[mod((n+4)+1/33-)-1/4
or Ip=mod[mod((n-4)+1/33-)-1/4
اگر جواب هر کدام صفر باشد سال کبیسه است
از شما خواهش میکنم در این مورد مرا راهنمایی کنیید بسیار برای من ضروری است.
متشکرم.
۲۳ اسفند ۱۳۸۴ - 12:30 عصر | arash

# پاسخ به: آرش  

سلام
مطلبی که شما گفته اید درست است یعنی اگر مقدار هر یک از این سه مقدار صفر شود سال مورد نظر کبیسه می شود ولی دقت کنید که مورد دو و سه تنها در حالتهای خاصی که در مقاله بیان شده کاربرد دارند.
۲۳ اسفند ۱۳۸۴ - 2:57 عصر | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
در اینجا الگوریتمی برای برنامه نویسی عنوان نشده است
لطفا راهنمایی کنید برای تبدیل تاریخ 1/1/1 شمسی به میلادی چکار می توان کرد.
الگوریتماهای موجو د از 1/1/474 به بعد را تبدیل می کنند و از این تاریخ به پایین را جواب نمی دهند.
با تشکر
۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 1:28 عصر | محمد حسن امراللهی

# پاسخ به: محمد حسن امراللهی  

سلام
تصور من این است که شما مقاله را با دقت نخوانده اید و به همین علت لینک مر بوط به متن کامل برنامه به زبان فورترن را ندیده اید.
این الگوریتم برای سالهای قبل از 474 نیز درست کار می کند و الگوریتمی است که برنامه تقویم جلالی براساس آن نوشته شده است.
۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 9:34 صبح | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میشه برنامه تقویم را به زبانc بنویسید .به طریقی که یکم فروردین MONDAYباشد وماههارا در یک ردیف وفصلها زیر هم چاپ کند.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 4:57 عصر | ادهم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ممکنه یکی که فرترن بلده این برنامه رو به زبان های دیگه مثل سی یا بیسیک تبدیل کنه یا حتی الگوریتم این برنامه را بنویسد
۰۱ شهریور ۱۳۸۵ - 8:47 عصر | احسان

# سوال  

چگونه میتوان فهمید که روز عید غدیر در سال 1360 شمسی چه روزی بوده؟
۰۸ مهر ۱۳۸۵ - 10:52 صبح | مرتضی

# یک سوال!!  

سلام
یک سوال:
من می خواهم بدانم که رمان ما (تهران) چه قدر با زمان گرینویچ تفاوت دارد؟
لطفا پاسخ دقیق بدهید ! (حتی ثانیه!)
متشکرم
۱۱ مهر ۱۳۸۵ - 5:35 عصر | سید محسن شاهنگیان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سپاس عالی بود
۲۴ اسفند ۱۳۸۵ - 5:25 عصر | فرنگیس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواهم بدانم مدت زمان دقیق گردش زمین به دورخورشید چه زمانی است
۰۵ فروردین ۱۳۸۶ - 10:47 عصر | حامد اسماعیل زاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam khaste nabashid
mikhastam bedonam chegone mitavan be taghvime salhaye gozashte dastresi paida kard v hamchenin nahveye tabdile mahe ghamari be shamsi dar salhaye gozashte chegone hast ?
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ - 6:52 عصر | نسرین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میخواستم بدانم رمضان سال 1360 مصادف با چه ماه بوده است؟
لطفا به ایمیلم ارسال کنید.
بی نهایت ممنون
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ - 12:53 عصر | سپیده رضایی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من برنامه تبدیل تاریخ شمسی به قمری و میلادی را خیلی زود ( برای پروژه) لازم دارم البته به زبان c یا پاسکال خیلی ممنون میشوم که برایم بفرستید یا در این مورد کمکم کنید یک دنیا ممنون
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ - 12:22 صبح | لاله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام اگر می شه برنامه ای که با دریافت سال تقویم کلی آن سال را چاپ کند را برای من ایمیل کنید
ممنون و سپاسگذار
۰۲ خرداد ۱۳۸۶ - 7:58 عصر | یکتا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میخواستم بدانم 1/4/1360مطابق با چه روزی از سال قمری ست؟
لطفا به ایمیلم ارسال کنید.
بی نهایت ممنون
۱۵ خرداد ۱۳۸۶ - 7:22 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم 1/7/1358 به قمری چه تاریخی میشه
ممنون میشم خدا حافظ
۱۷ خرداد ۱۳۸۶ - 10:26 عصر | جعفری

# سوال  

سلام
با تشکر از شما. لطفا تاریخ قمری19/8/61 را برام بفرستید و ماه میلادی را .
موفق باشید
۲۰ خرداد ۱۳۸۶ - 4:50 صبح | نوه ی کوچک

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم اینکه میگن سالی رو یه حیون تحویل میشه یعنی چه

و اینو چوری میشه فهمید که سال 1387 رو چه حیونی تحویل میشه ؟

متشکر

۰۵ مهر ۱۳۸۶ - 10:12 عصر | محمد امین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
چگونه میتوانم بدانم روزی که بدنیا آمده ام چه روزی بوده از بابت روزهای هفته چند شنبه بوده .
با تشکر
۱۰ آبان ۱۳۸۶ - 8:56 صبح | حمیدرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
اگه براتون ممکنه لطف کنید الگوریتم و برنامه ی تقویم شمسی-میلادی را به زبان پاسکال برای ما تهیه کنید یا مراحل انجام کار را برایمان توضیح دهید.
با تشکر
خواهشا هر کسی بلده برامون توضیح بده. اخه 4 واحدمون فقط به همین برنامه بستگی داره.
۲۷ آبان ۱۳۸۶ - 1:21 عصر | ساناز_زهرا_محبوبه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می دانیم مدت زمانی که طول می کشد تا زمین یک چرخ کامل به دور خود بزند در حدود 23 ساعت و 56 دقیقه است. پس چرا با این که یک شبانه-روز را 24 ساعت کامل در نظر می گیریم، نیازی به ساعت کبیسه نداریم تا شبانه-روز تطبیق خود را با گردش زمین از دست ندهد؟
۱۳ دی ۱۳۸۶ - 7:55 عصر | مهرسا

# پاسخ به:تقویم ایرانی  

تقویم شمسی با مناسبت های هر روز به زبان پاسکال برای من بفرستید .
وقت کمی دارم. متشکرم
۱۰ بهمن ۱۳۸۶ - 7:38 عصر | عسل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
3،4روز پيش از شما تقاضاي پاسخ به يك سوال را داشتم ولي هنوز برام جوابي نرسيد در صورت امكان من مورد درخواستي را دوباره مطرح مي كنم
عيد فطر سال 1359 شمسي:1- با چه روز وماهي از سال هجري شمسي2-و چه سالي از هجري قمري مصادف است.
من منتظر جواب شما هستم برام خيلي ضروري و لازمه. با تشكر
۰۸ اسفند ۱۳۸۶ - 8:18 صبح | مجيد عبداله زاده

# پاسخ به: مجید عبداله زاده  

سلام
من در حال کار کردن بر روی موضوع انطباق تقویم قمری بر تقویم شمسی هستم و از آنجایی که تقویم قمری قانون مشخصی ندارد این کار به زمان بیشتری نیاز دارد( چون دقت بالایی را می خواهیم!) ،اما به محض تکمیل شدن تقویم جدید شما دیگر مشکلی برای جواب سوالتان نخواهید داشت.

پس لطفا فرصت دهید تا نسخه جدید تقویم آماده شود.
۰۸ اسفند ۱۳۸۶ - 9:39 صبح | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مطلب خوب و دقیقی بود و البته مفید .
متشکرم
۱۷ اسفند ۱۳۸۶ - 10:23 عصر | اتسز صدیقی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میخواستم بپرسم اسفند سال 1370 شمسی 29 روزه بوده یا 30 روزه؟
ممنون
۲۵ فروردین ۱۳۸۷ - 8:16 صبح | badboy

# ببخشید سوال  

بالایی رو میگم
۲۵ فروردین ۱۳۸۷ - 8:17 صبح | badboy

# # ببخشید سوال  

میخواستم بپرسم تولد امام رضا در سالهای 1359 و1360 در چه تاریخی از سال شمسی بوده .
لطفا به ایملیلم ارسال نمایید.
بسیار سپاسگذارم.
۲۸ فروردین ۱۳۸۷ - 9:29 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بپرسم تولد امام رضا در سالهای 1359 و1360 در چه تاریخی از سال شمسی بوده . یا در صورت امکان تقویم شمسی و هجری قمری سالهای فوق واسم بفرستید.
لطفا به ایملیلم ارسال نمایید.
بسیار سپاسگذارم.
۲۹ فروردین ۱۳۸۷ - 8:43 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam,mikhastam bedoonam rooze eyde fetr sal 1365 be tarikhe shamsi che roozi boode,mamnoon misham agar javabesho besoorate email baram befrestid.BEKHATERE MATALEBE MOFIDETOON TASHAKOR MIKONAM.
۰۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 7:47 صبح | ازاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم چه جوری میتوانم بفهم تاریخ معادل میلادی تاریخ 1.1.1366 چقدر است؟
۰۶ خرداد ۱۳۸۷ - 2:57 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم شمسی برای 100سال  

تقویم سال شمسی را به زبان c میخواهم
۲۲ خرداد ۱۳۸۷ - 7:27 عصر | مجتبی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلاااااااااااااام!!!

می خواستم بدونم روز سوم خرداد سال 1373 و روز یازدهم آذر سال 1367
به تاریخ قمری چه روزی میشه؟!؟!؟!؟!

با تشکر

ممنون می شم اگه پاسخ رو به ایمیلم ارسال کنید

۲۵ خرداد ۱۳۸۷ - 4:45 عصر | سعیده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من در 13 ربیع الاول سال 1359 به دنیا امدم اما نمی دانم چه روزی به تاریخ شمسی می شود اگر لطف کنید جواب را به ایمیلم روانه کنید یه دنیا ممنون می شوم
۲۹ خرداد ۱۳۸۷ - 7:52 عصر | کاظم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
اگه ممکنه تاریخ عید قربان سال 1361 (ماه و روز) را برایم بفرستید
واقعا" ممنون میشم اگه جواب بدین
وبلاگتون عالیه
۰۱ تیر ۱۳۸۷ - 8:43 عصر | شادی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام تاریخ تولد من 25 فروردین 1355 است ممنون میشم اگه روز تولدم و تاریخ همزمان قمری آن را برایم مشخص کنید و به میلم بفرستید .
بدرود تا درودی دیگرو
۰۶ تیر ۱۳۸۷ - 10:55 صبح | فخرالسادات

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . 15 رمضان 1357 شمسی به دنیا آمدم ماه شمسی و روز آن و سال قمری آن را مشخص کنید .لطفا پاسختان را به ایمیلم ارسال کنید
۰۶ تیر ۱۳۸۷ - 11:02 صبح | نازی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. من 9 اردیبهشت 1360 به دنیا آمدم .روز تولد و تاریخ همزمان قمری /ان را برایم مشخص کنید .
۰۶ تیر ۱۳۸۷ - 11:05 صبح | ملیحه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.باتشکر
من درتاریخ29/12/1360به دنیا آمده ام.لطفا"روزهفته-وهمچنین سال وماه وروزمیلادی وقمری وکلا"مصادف با چه رخدادهای مهم درتاریخ است رابرایم مشخص کنیدولطفا"مراراهنمایی کنیدکه ازکجا میتوانم تقویم درست سال1360راپیدا کنم.
۰۹ تیر ۱۳۸۷ - 9:43 صبح | ساناز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam mekhastam bedonam dar sal 1359 moharam dar che mahi az sal bodesh merci
۲۱ تیر ۱۳۸۷ - 11:10 عصر | فرشاد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد عید فطر سال 1355 هستم لطفا تاریخ شمسی این روز را ذکر فرمایید. ضمنا همسرم متولد 20 فروردین 61 است لطفا تاریخ قمری آن را مشخص نمایید.متشکرم
۲۳ تیر ۱۳۸۷ - 1:06 صبح | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam.man motevalede 1366/12/1.(1 esfande 66 )hastam.mikhastam bedunam in ruz mosadef ba che ruzi az mahe ghamari mishe.merc mamnoom misham age javab bedid.
۲۶ تیر ۱۳۸۷ - 3:04 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام دوستان اگر می شود به من کمک کنید و بگویید سیزدهم رجب سال 1401 قمری برابر با چه تاریخی از سال شمسی می شود با تشکر
۲۷ تیر ۱۳۸۷ - 2:22 عصر | آرش

# سوال  

با سلام
لطفااگر امکان دارد تاریخ شمسی عید فطر سال 1355 را به ای میل من بفرستید ممنونم
۳۱ تیر ۱۳۸۷ - 8:23 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
لطفا می خواستم اگر مقدور است تاریخ دقیق شمسی 13 رجب در سال 1359 را برایم ارسال نمایید با تشکر فراوان
۰۱ مرداد ۱۳۸۷ - 12:19 صبح | خلیل

# سوال  

سلام
مي خواستم بدونم عيد فطر سال 1359 چه روزي بوده .
باتشكر
۰۷ مرداد ۱۳۸۷ - 7:11 عصر | علي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
اگر میشه برام تاریخ میلادی به من میل بفرستید
من 4خردادسال 1366 متولد شدم
می خوام تاریخ میلادی را بدانم
کدام ماه و روز 1987 میشود
۱۰ مرداد ۱۳۸۷ - 1:17 صبح | نلی

#  يك خواهش  

سلام لطفا تاريخ قمري مصادف با 13/6/1361 را براي من ايميل كنيد.
از لطف شما بي نهايت ممنونم
۱۰ مرداد ۱۳۸۷ - 7:29 عصر | نازنين

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقویم سال 1358 را برایم بفرستید با تشکر .
۱۱ مرداد ۱۳۸۷ - 2:23 عصر | سمیرا قادری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

یک خواهش :
سلام لطفا تاریخ قمری مصادف با 29/4/1356رابرای من ایمیل کنید.
سپاس و درود فروان نثار وجود نازنینتان
۱۶ مرداد ۱۳۸۷ - 8:39 صبح | امیر

#  سال 1ربيعالاول 1388را در تاريخ شمسي چه روزي است  

سال 1ربيعالاول 1388را در تاريخ شمسي چه روزي است
۱۶ مرداد ۱۳۸۷ - 9:36 عصر | يوسف

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدونم نیمه شعبان 1357 به تاریخ شمسی چه تاریخی و چه روزی بوده؟
۲۵ مرداد ۱۳۸۷ - 2:49 صبح | سولماز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba arze khaste nabashid.
lotfan age momkene taghvime sale 1359 va 1358 baram befrestin
۲۶ مرداد ۱۳۸۷ - 2:35 صبح | حسین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدانم نیمه شعبان در سال 1366 درست در چه روزی و چه ماهی از سال شمسی بوده.
با تشکر فراوان از سایت بسیار کار ساز و جذابتان.
۲۶ مرداد ۱۳۸۷ - 10:50 صبح | نازنین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نه باشد خدمت همی کارمندان این سایت .
می خواستم بدانم که روز پنجشنبه هشتم ماه رجب که سال قمری ذکر نشده و نوشته شده که مطابق 23/2/1361 اگر امکان داره
تاریخ که به شمسی دقیق نوشته شده شماه نیگاه کنید که روز پنجشنه هشتم ماه رجب کدام سال قمری بوده و ایاه همون هشتم ماه رجب روزی پنجشنبه بوده یا خیر
در حق تان دعاه خیر دارم
نرگیس
۰۳ شهریور ۱۳۸۷ - 1:54 عصر | نرگیس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

خواهیش میکنم
تاریخ قمری مصادف 23/2/1361 اگر امکان دارد برایم ایمیل کنید یک جهان ممنون میشم از لطف تان
۰۳ شهریور ۱۳۸۷ - 2:03 عصر | نرگیس

# : تقویم ایرانی برای 3000 سال  

dar sale 1366 roze23 bahman chand shanbe bod mr30
۰۶ شهریور ۱۳۸۷ - 10:37 عصر | maryam

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و درود بسیار به شما عزیزان

میخواستم بدانم نیمه شعبان سال 1349درچه روز و ماهی از این سال بوده است از شما تقاضا دارم جواب را برای من ایمیل کنید.
باتشکر فراوان
۰۸ شهریور ۱۳۸۷ - 9:34 عصر | حمید

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواستم بدانم رمضان سال 1358 مصادف با چه ماهی بوده است؟
۱۲ شهریور ۱۳۸۷ - 12:42 عصر | کیان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باعرض سلام وخسته نباشید
میخواستم ببینم عید قربان سال1358 به تاریخ شمسی چه تاریخی و چه روزی بوده
با تشکر فراوان از سایت بسیار خوبتان
۱۲ شهریور ۱۳۸۷ - 2:40 عصر | پوریا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا همینجا بگید که قمری و میلادی روز تولد من کی میشه !
1373/9/2
همینجا !
۱۳ شهریور ۱۳۸۷ - 5:43 عصر | مهدی

# درخواست : تاريخ تولدم به ميلادي و قمري   

سلام ، ميدونم سرتون خيلي شلوغه ، ولي تقاضا دارم ( البته اگر فرصت كرديد) تاريخ هاي شمسي 16/10/1351 و 28/2/1361 رو به ميلادي و قمري ايميل كنيد. با سپاس .
۱۴ شهریور ۱۳۸۷ - 9:49 صبح | مهران هستم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

روز عید فتر سال 1361 در صورت ممکن برای من ایمیل کنید
۱۴ شهریور ۱۳۸۷ - 10:21 عصر | ???? ????????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam mishe baram post konid 5 mehre 70 chand shambe bo0de?
۱۶ شهریور ۱۳۸۷ - 1:17 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من مي خوام بدونم در سال 1360 شمسي ماه محرم در چه تاريخي بوده. براي يه تحقيق نيازش دارم و خيلي ممنون مي شم جواب بدين
۱۸ شهریور ۱۳۸۷ - 12:15 عصر | شادي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
لطفا برایم بنویسید که 22 فروردین 1370 مصادف با چه روز ماه رمضان است
۲۴ شهریور ۱۳۸۷ - 10:58 صبح | سکینه نوری زاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا برایم بنویسید که 30 مهر 1351 مصادف با چه روز ماه شعبان است
۲۴ شهریور ۱۳۸۷ - 10:18 عصر | منیره موسو ی زاده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من تقويم سالهاي 1350، 1353، 1356 و 1358 روي مي خوام كه تاريخ قمري هم مشخص باشه اگه ممكن به ايميلم بفرستيد ممنون مي شم.
۲۸ شهریور ۱۳۸۷ - 9:04 صبح | ساقي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

18 اذر سال 1359 شمسی مصادف با چه ورز ،ماه،سال در قمری می باشد .
۲۹ شهریور ۱۳۸۷ - 2:24 عصر | ناهید محمدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام. ايميل شما دريافت شد. آيا هيچ راهي بجز خريدن اون كتاب نيست؟ اگر در دسترسم نباشه چكار مي تونم بكنم. شما در پاسخ به سوال من يه كتاب معرفي كردين.
۳۰ شهریور ۱۳۸۷ - 12:10 عصر | ????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ببخشيد دوباره سوالم و تكرار مي كنم. پيغام بالايي مال منه. سال 1360 محرم در چه ماه شمسي بوده؟
۳۰ شهریور ۱۳۸۷ - 12:12 عصر | shadi

# درخواست فوری  

سلام و سپاس
می خواستم بدونم که 26/03/1367 . و همچنین 03/07/1369 در چه روزی و چه ماهی وچه سالی میلادی و قمری مصادف بوده است. لطفا به ایمیلم ارسال کنید مچکرم.
۳۱ شهریور ۱۳۸۷ - 1:02 عصر | هدی

# درخواست فوری  

با سلام
می خواهم بدونم که 25/06/1356 و همچنین 18/02/1367 و همچنین 28/10/1370و 17/01/1368 و 29/09/1364 مصادف با چه روزی از هفته و جه روزی و چه ماهی و چه سالی میلادی و قمری بوده است .
با تشکر خانواده عظیمی
لطفا پاسخ را به ایمیل بنده ارسال نمایید .
۳۱ شهریور ۱۳۸۷ - 2:01 عصر | ناصر عظیمی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

يكم رمضان سال 1356 هجري شمسي مصادف با جه روز و ماه شمسي است
۰۳ مهر ۱۳۸۷ - 12:04 صبح | حجت اله قنبریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تقويم سال 1356را برايم ايميل كنيد
۰۳ مهر ۱۳۸۷ - 12:07 صبح | حجت اله قنبريان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواهم بدانم روز 1/3/1359 شمسی برابر با چه روز ماه قمری است با تشکر.
۰۵ مهر ۱۳۸۷ - 12:21 عصر | ALI

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من 25 خرداد 1365 1366 1367 1368 میخواستم ببینم چه روزه قمری میشه؟
ممنونم ازتون
۰۵ مهر ۱۳۸۷ - 6:25 عصر | سیامک

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ميخوام بدانم روز 29 اسفند ماه سال 1355 برابر به چه روزي از ماه هاي قمري ميشود يعني ماه رمضان رجب يا .............؟لطفا به ايميلم پاسخ را ارسال كنيد با تشكر.
۰۷ مهر ۱۳۸۷ - 8:16 عصر | نسرين امامي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ميخواهم بدانم روز 29 اسفند سال 1355 مصادف با چه ماه قمري است يعني شعبان رمضان يا؟؟؟؟؟؟؟؟؟اگر امكان دارد جواب را به ايميلم ارسال كنيد با تشكر.
۰۷ مهر ۱۳۸۷ - 8:20 عصر | ????? ?????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

عید فطر یا اول شوال امسال ( 1429) آیا پنج شنبه است یا چهارشنبه و یا سه شنبه
آدرسی اینترنتی که بتوان به وسیله آن تاریخ دقیق اول شوال را فهمید به من بدهید.
متشکرم
۰۸ مهر ۱۳۸۷ - 5:52 عصر | محمد علی اعتمادی

# منتظر جواب هستیم . لطفا !  

با سپاس فراوان از سرکار خانم طاهریان . اینجانب برای تکمیل یک مطلب و یک کار به این اطلاعات نیاز اساسی دارم . از شما خواهشمندم من را راهنمایی کنید . با تشکر عظیمی از کرج :
25/06/1356 ، 18/02/1367 ، 28/10/1370 ، 17/01/1368 و 29/09/1364 مصادف با چه روزی از هفته و چه روزی و چه ماهی و چه سالی میلادی و قمری بوده است .
در ضمن پاسخ را به ایمیل بنده ارسال نمایید .
E-MAIL : MAHTABKALA@YAHOO.COM
۰۹ مهر ۱۳۸۷ - 12:28 صبح | عظیمی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ميخواستم بدانم 17 آبان 1356 مصادف با چه روز و سال قمري ميباشد
۱۱ مهر ۱۳۸۷ - 6:02 عصر | bita

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
ممنون میشم اگه بهم بگین هشتم تیرماه سال 1358 به قمری چه روزی و چندم میشه
ممنون
۱۴ مهر ۱۳۸۷ - 8:03 عصر | قدرت اله کریمی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
میخواستم بدونم سوم اسفند چه سالی با سیزده رجب مصادف بوده است
۲۳ مهر ۱۳۸۷ - 8:55 صبح | mina

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam
ba tashkor mataleb khobi bod
۲۳ مهر ۱۳۸۷ - 12:46 عصر | marjan

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام رئیس بزرگوار.خسته نباشید.
خواهشمندم در صورت امکان تاریخ قمری 26/11/1357 رو برام بفرستید.در شناسنامه ام 17 ربیع الثانی ذکر شده ولی والدینم میگن من روز تولد حضرت محمد (ص) دنیا آمدم.(17 ربیع الاول)
با تشکر فراوان.
۲۴ مهر ۱۳۸۷ - 11:53 صبح | پیروز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam khaste nabashid
mikhastam bedonam chegone mitavan be taghvime salhaye gozashte dastresi paida kard v hamchenin nahveye tabdile mahe ghamari be shamsi dar salhaye gozashte chegone hast ?
۲۵ مهر ۱۳۸۷ - 2:57 صبح | ساحل

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

mikhastam age mishe bedoonam 10/1/1368 cahnd shanbe boode va lotfan baraie e-mailam ersalesh konid
۲۶ مهر ۱۳۸۷ - 2:12 صبح | amir

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواهم بدانم سال 1359/07/01مصادف با چه روز ،ماه و سال قمری است لطفا"برای من ایمیل کنید با تشکر فراوان
۳۰ مهر ۱۳۸۷ - 8:34 عصر | محسن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم 27 آذر 60 چند شنبه بود و مصادف با چه روز میلادی و قمری بودلطفا ایمیل کنید
۳۰ مهر ۱۳۸۷ - 11:29 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

می خواستم بدونم 8 ذی الحجه در سال 1358 چه روزی و چه ماهی به شمسی بوده ایمیل کنید سپاس
۰۴ آبان ۱۳۸۷ - 4:37 عصر | سحر

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

1 ذیقعده 1401 قمری برابر با چه روزی از سال 1358 هجری شمسی می شود ؟
۱۴ آبان ۱۳۸۷ - 1:12 عصر | مسعود

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من باید بگویم که زیربرنامه بالا که به زبان فرترن هست را تبدیل به زبان دلفی کردم و در زیر می‌آورم.
ولی این زیربرنامه برخلاف مطالب درج شده در بالا جوابهای غلطی هم دارد (اگر اشتباه می کنم بگویید).
مثلاَ سال ۲۲ طبق ادعای مطرح شده باید یک سال کبیسه باشد. زیرا باقیمانده تقسیم ۲۲ بر ۳۳ می‌شود ۲۲. ولی در این زیربرنامه جواب به دست آمده می‌گوید که سال قبل از آن کبیسه بوده است.
و سال ۱ باید کبیسه باشد ولی در این مورد هم جواب غلط است.
ولی در مورد امسال که کبیسه است و همینطور سال ۹ جواب درست به دست آمد.

function JalCal(JY:Integer;var GY:Integer;var March:Byte):Shortint;
const
breaks:Array[1..20]of Integer=(-61,9,38,199,426,686,756,818,
1111,1181,1210,1635,2060,2097,2192,2262,2324,2394,2456,3178);
var
leapJ,jp,jm,jump,N:Integer;
j: Integer;
leapG: Integer;
begin
GY:=JY+621;
leapJ:=-14;
jp:=breaks[1];
if (JY<jp)or(JY>=breaks[20]) then
begin
raise EInvalidYear.Create('Bad year number');
end;
for j := 2 to 20 do
begin
jm:=breaks[j];
jump:=jm-jp;
if Jy<jm then
Break;
leapJ:=leapJ+jump div 33*8+(jump mod 33)div 4;
jp:=jm;
end;
N:=Jy-jp;
leapJ:=leapJ+N div 33*8+((N mod 33)+3)div 4;
if(jump mod 33=4) and (jump-N=4)then
leapJ:=leapJ+1;
leapG:=Gy div 4-(Gy div 100+1)*3 div 4-150;
March:=20+leapJ-leapG;
if(jump-N<6)then
N:=N-jump+(jump+4)div 33*33;
Result:=((N+1) mod 33-1) mod 4;
if Result=-1 then
Result:=4;
end;
۱۵ آبان ۱۳۸۷ - 11:38 عصر | مرتضی فرمهینی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam khaste nabashid.
tavalode emam reza sale 1353 che ruzi vaghe shode?
mamnun mishavam javab dahid.
۱۶ آبان ۱۳۸۷ - 6:52 عصر | rahimi

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam
ruze tavalode emam reza dar sale1353 be tarikhe shams chist
۱۶ آبان ۱۳۸۷ - 6:56 عصر | rahimi

# سوال  

سلام
مي خواستم بدونم تاريخ 26/2/1367 كه شمسي است به تاريخ ميلادي و قمري جه مي شود و در هر كدام جه روزي از ايام هفته بوده است؟
لطفا برام ايميل كنيد.
با تشكر فراوان
۲۱ آبان ۱۳۸۷ - 1:19 عصر | ستايش

# سوال  

سلام
ميخواستم روز تولد امام رضا در سال 1364 بدونم
با تشكر
۲۱ آبان ۱۳۸۷ - 7:28 عصر | عليرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام .تاريخ تولد من اربعين 1366 هست اگه ميشه لطف كنيد روز و ماه تولد شمسي من رو بگين
۲۳ آبان ۱۳۸۷ - 5:50 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام میخواستم بدونم 11 فروردین سال 68 چه روزی میشه؟
۲۳ آبان ۱۳۸۷ - 6:15 عصر | سعیده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

www.tabasomzh2008.com

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam man kod barname ra barai 1 gharn ra mekhastm.
۲۴ آبان ۱۳۸۷ - 9:32 صبح | بهار

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

dota adres gable galat bodn kood barname yk gharn
۲۴ آبان ۱۳۸۷ - 9:40 صبح | بهار

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
می خواستم بدونم 23 بهمن 1366مصادف با چه روز از ماه میلادی در همان سال 66 می شه
ممنون اگه جوب بدین
۲۶ آبان ۱۳۸۷ - 11:01 صبح | نازیلا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام ضمن عرض خسته نباشی به شما خواهر خوبمو برنامه خوبتان می خواستم محبت کنید به من بگید 5 محرم 1357بدنبا امدم ولی مادر م شناسنامه من را تیر گرفتند و نمی داندچه روزو ماه ای از ماه شمسی بدنیا امدم ممنون می شم به ایمیلم ارسال کنید با تشکر از شما
۲۶ آبان ۱۳۸۷ - 11:04 صبح | ستوده

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من سال 1353 که آن روز تولد امام صادق بوده به دنیا آمدم. روز تولد دقیق من چه روز شمسی بوده است؟
۲۹ آبان ۱۳۸۷ - 11:14 عصر | صادق فلاح

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من متولد اول ذی حجه 1355 هستم
لطفا تاریخ دقیق شمسی آن را مشخص کنید
متشکرم ÷ مطلق
۰۵ آذر ۱۳۸۷ - 6:46 صبح | مهدی مطلق

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.خسته نباشید.وبلاگ مفید و خوبی دارید.من در تاریخ 3 ذی الحجه 1359 بدنیا آمدم.اگر تاریخ شمسی تولدم را به ایویلم بفرستید ممنون می شم.
۰۵ آذر ۱۳۸۷ - 10:08 صبح | میترا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خواهشمند است تاریخ شمسی و میلادی روز عید فطر سال 1355 را برای من ایمیل نمائید.با تشکر فراوان
۰۵ آذر ۱۳۸۷ - 10:23 صبح | ***

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . مي خواستم بدونم. 15 خرداد سال 1357 چند شنبه بوده/ لطفا به ايميل ارسال كنيد
۱۳ آذر ۱۳۸۷ - 5:53 عصر | معصومه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام و تقدیر از شما انسان شایسته، لطفا تاریخ روز عید قربان سال 1337 شمسی را برایم اعلام فرمایید گویا دوم تیر ماه 1337 باشد متشکرم
۱۴ آذر ۱۳۸۷ - 10:30 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا بفرمایید تاریخ شمسی 7 رمضان 1364 چه روزی بوده است متشکرم اگر امکان پاسخ دارد حتما پاسخ دهید چون فوق العاده برایم مهم است
متشکرم
۱۷ آذر ۱۳۸۷ - 12:33 صبح | esmaili

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام و خسته نباشید.
خیلی قشنگه چند ساله این برام سوال شده
2/6/67
روز تولدم چه روز میلادی و قمری بوده
تو رو خدا واسم بدیدش
یا به ای میلم یا وبلاگم:
www.salim-ghazal.blogfa.com
۱۷ آذر ۱۳۸۷ - 2:15 عصر | سلیم غلامی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا سالنامه سال 1351رابرایم بفرستید(شمسی و قمری)
از لطف تان متشکرم
۲۲ آذر ۱۳۸۷ - 1:30 عصر | موسی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ازشما خواهشمندم معادل تقویم قمری سال 1351 شمسی برایم ایمیل کنید
با تشکر
۲۴ آذر ۱۳۸۷ - 12:23 عصر | mousa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خوبيد؟
مي خواستم لطف كنيد روز 29 فروردين 1361 را به قمري و ميلادي بهم بگيد.
ممنون مي شم.
۲۶ آذر ۱۳۸۷ - 2:15 عصر | مهدي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خوبيد؟
مي خواستم لطف كنيد روز 29 فروردين 1361 را به قمري و ميلادي بهم بگيد.
ممنون مي شم.
۲۶ آذر ۱۳۸۷ - 2:16 عصر | مهدي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مي خواستم لطف كنيدروز8اسفند1367را به قمري وميلادي بهم بكيد
۲۶ آذر ۱۳۸۷ - 7:30 عصر | باسخ فوري

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
می خواستم بدانم تطابق 10/5/67باچه روزی از چه ماهی ازسال قمری بوده است.
۲۸ آذر ۱۳۸۷ - 11:57 صبح | عابس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

وقت بخیر
روز محرم در سال 1367 معادل چه روزی در تقویم شمسی است؟ث7طاس5
۲۹ آذر ۱۳۸۷ - 6:29 عصر | آریا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
خسته نباشید.
میخواستم بدونم 9 آذر سال 1359 چند شنبه بوده است ؟ و چندم نوامبر تاریخ میلادی بوده است ؟
ممنون میشم جوابمو بدین.
۰۲ دی ۱۳۸۷ - 2:00 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با تشکر از زحمات شما
۰۲ دی ۱۳۸۷ - 2:05 عصر | ????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من در روز عید قربان سال 1353 هجری متولد شده ام می خواستم بدانم تاریخ تولدم در چندم وچه ماهی از ماههای هجری میباشد0باتشکر0
۰۳ دی ۱۳۸۷ - 12:05 عصر | سلام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

آدرس الکترونیکیم را فراموش کردم بگم0
۰۳ دی ۱۳۸۷ - 12:18 عصر | سلام

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام، وقت خوش، می شه خواهش کنم لطف کنید و تقویم سالهای 1345 تا 1360 را برام ایمیل کنید خیلی لازم دارم. ممنون از لطفتون
۰۷ دی ۱۳۸۷ - 4:26 عصر | نسرین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ، لطفا تاریخ قمری روز 1/4/60 را برای من ایمیل کنید . ممنون
۱۷ دی ۱۳۸۷ - 9:44 صبح | امین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
مي خواستم خواهش كنم اگه ممكنه تقويم سال 1366 رو برام بفرستيد.
و اگه امكان نداره.
تاريخ 1366/6/1 (اول شهريور سال 1366)
رو يفرماييد چند شنبه بوده. چندم مال قمري و جندم ماه ميلادي بوده است.
ممنون
۱۸ دی ۱۳۸۷ - 1:24 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام می شه لطف کنید و تقویم سال 1365را برام ایمیل کنید خیلی لازم دارم. ممنون می شم
۱۹ دی ۱۳۸۷ - 2:11 عصر | سنور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلاملطفا تقویم سالهای 1377_1382_1349_1350_را برای من ایمیل کنید متشکرم
۲۱ دی ۱۳۸۷ - 11:52 صبح | سیمین

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

16 مهر ماه 1349 معادل قمری و میلادی را برایم ایمیل کنید متشکرم
۲۱ دی ۱۳۸۷ - 1:36 عصر | سیما

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

v,c jgfddcgvb
۲۱ دی ۱۳۸۷ - 1:40 عصر | ????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمات شما سروران گرامي
من درتاريخ 15/5/1353 به دنيا آمده‌ام لذا از شما در خواست دارم اتفاقاتي كه در اين روز افتاده است و چند شنبه بوده و از نظر ماه قمري چه ماهي و چه روزي بوده است. برايم ايميل كنيد.
با سپاس فراوان از شما
افشارپور
۲۲ دی ۱۳۸۷ - 1:37 عصر | mohammad afshar puor

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

من در روز عید غدیر سال 1358هجری شمسی متولد شده ام می خواستم بدانم تاریخ تولدم در چندم وچه ماهی از ماههای هجری شمسی میباشد0باتشکر0
۲۳ دی ۱۳۸۷ - 3:54 عصر | مهدیه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا اگه میشه تقویم سال 1370 شمسی رو واسه من بفرستید
اگه نمیشه بفرمایید که معادل قمری و میلادی 6/12/1370 کی بوده وچند شنبه میشه
۲۳ دی ۱۳۸۷ - 7:54 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما سروران گرامي
من درتاريخ 15/5/1353 به دنيا آمده‌ام لذا از شما در خواست دارم اتفاقاتي كه در اين روز افتاده است و چند شنبه بوده و از نظر ماه قمري چه ماهي و چه روزي بوده است. برايم ايميل كنيد.
با سپاس فراوان از شما
اگه امكان داره جواب بدهيد!
۲۴ دی ۱۳۸۷ - 11:46 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam
man mikham bedunam 19 esfande 1360 ,mosadef bache rooze miladi bude?
yani dar taghvime miladi che tarikhi bude?
۲۵ دی ۱۳۸۷ - 1:23 صبح | bahar

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
مي خواستم بدونم كه رمضان سال 1368 در چه ماهي بوده
منتظر جوابتون هستم
ممنون خداحافظ
۰۱ بهمن ۱۳۸۷ - 11:17 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

تولد امام رضا (ع) در سال 1359 مصادف با چه روزي ميباشد. با تشكر
۰۵ بهمن ۱۳۸۷ - 4:50 عصر | بهمن

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
از مطالب سایتتون خیلی لذت بردم بسیار متشکرم. میخواستم بدونم ماه صفر قمری چند روز است و اینکه من 2 روز مونده بوده ماه صفر تموم بشه در سال 1356 بدنیا اومدم متاسفانه نمیدونم در سال شمسی من تو کدوم روز و کدوم ماه بدنیا اومدم امیدوارم بتونید کمکم کنید روز تولدمو بدونم
از شما خواهش میکنم اگه میتونید یه من ایمیل بزنید و بهم کمک کنید خیلی متشکرم
۰۶ بهمن ۱۳۸۷ - 3:24 عصر | پریناز

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با تشكر از شما
من به كليه جواب هاي خود در اين سايت دست پيدا كردم
از زحمات شما صميمانه تشكر مي‌نمايم.
خدانگهدار.
۰۹ بهمن ۱۳۸۷ - 11:41 صبح | محمد افشارپور

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام . اگه ممکنه تقویم سال 1364 و سال 1358 رو برام ارسال کنید خیلی لازم دارم . از مطالب قشنگ سایتتون هم متشکرم
۱۲ بهمن ۱۳۸۷ - 10:36 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام ميخواستم ببينم سال 1351 سال كبيسه بوده يا نه ؟
۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - 8:36 صبح | محمود

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام و خسته نباشید
لفط بفرمائید که سال 69 سال کبیسه بوده است
با تشکر
۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - 9:02 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفا بفرمایید تاریخ6 اردیبهشت 1368 به سال میلادی دقیقا چه روزی است.ممنونم
۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - 4:24 عصر | marzie

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام و احترام - لطفا بفرمایید ماه رمضان در سال 1356 و 1357 هجری شمسی در چه ماهی بوده است . باتشکر
۱۶ بهمن ۱۳۸۷ - 9:40 صبح | امین آبادی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam man 15 ordebiheshte 1364 hejri shamsi be donya umadam mikham bedunm ruze moadele hejri ghamariye un che ruzi hast?age momkene be gmailam ersal konid
۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - 10:23 عصر | negin

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

27 ذي الحجه سال 1362 قمري مطابق با چه روزي از سال شمسي است.با تشكر آخه روز عروسيم.
۱۹ بهمن ۱۳۸۷ - 12:01 صبح | وحيد

# روز تولدم  

سلام،
با اینکه میدونم این سوالها هیچ وقت تمومی نداره وشما رو حتما خسته کرده، ممنون میشم اگه که لطف کنید وجواب رو برای منم میل کنید.
بسیار سپاسگذارم.
به هر صورت attractive بودن وبلاگ این درد سرا رو هم داره...!!
24شهریور سال 59 معادل چه روز از هفته و سال قمریه؟
۱۹ بهمن ۱۳۸۷ - 8:55 عصر | بارون دم صبح

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با عرض سلام وخسته نباشید
لطفاً بفرمایید اول ربیع الاول سال 1360 چه روزی و چه ماهی است متشکرم
۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - 12:54 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

ba salam va khaste nabashid khedmate shoma
mishe be man begoiid ke 1361/1/7va 1328/10/8 chand shanbe bude .
kheili mamnum misham .
ba arezuie movafaghiat baraie shoma
۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - 1:26 عصر | Bahareh Pirhady

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام لطفا بگيد 8/11/1367 چه روز ميلادي ميشه به ايميلم ارسال کنيد مرسي
۲۹ بهمن ۱۳۸۷ - 3:50 عصر | پيمان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام،این تاریخ 8/5/1364 به میلادی چه روزی میشه؟
۰۳ اسفند ۱۳۸۷ - 11:07 صبح | behrad

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
مي خواهم بدانم اول ژانويه سال 1980 به تاريخ شمسي چه روزي، چه ماهي و چه سالي است؟
۰۳ اسفند ۱۳۸۷ - 3:45 عصر | مهديه ملك محمدي

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام می خواستم بدانم عید قربان در سال 1337شمسی مصادف با چه روزی و چه ماهی در سال شمسی بوده است؟
۰۳ اسفند ۱۳۸۷ - 9:26 عصر | shadi

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشيد يه خواهشي داشتم من در رمضان سال 1358 متولد شدم مي خواستم ماه شمسي اون را بدونم لطف ميكنيد تقويم سال 1358 را برام بزاريد تا من من ماه و روز تاريخ تولد شمسي ام را بدونم ممنون تو را خدا حتما بزارين يه دنيا ممنون
۰۷ اسفند ۱۳۸۷ - 9:47 صبح | فريبا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام خسته نباشيد يه خواهشي داشتم من در رمضان سال 1358 متولد شدم مي خواستم ماه شمسي اون را بدونم لطف ميكنيد تقويم سال 1358 را برام بزاريد تا من من ماه و روز تاريخ تولد شمسي ام را بدونم ممنون تو را خدا حتما بزارين يه دنيا ممنون
MY EMAIL :REZA_FARIBA_NILOOFAR@YAHOO.COM
۰۷ اسفند ۱۳۸۷ - 10:06 صبح | فريبا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
من به طور اتفاقی با سایت شما آشنا شدم و یه خواهش دارم ممکنه تقویم سال 1361 شمسی را برام ارسال کنید.
متشکرم
۰۷ اسفند ۱۳۸۷ - 11:07 عصر | زهره

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

salam
dost daram bedonam 25 safar dar sal 1365 che rozi bodeh va khahesh mikonam taghvim sal 1365 ra baram ersal konid. motshakeram
۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - 3:11 صبح | somaieh

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
اگر تقويم پنجاه سال اخير يا سالهايي كه ذكر مي كنم براي من ميل كنيد ممنون ميشوم.
لطف كنيد هم شمسي هم قمري.
1341و2 1359 1360 1368
متشكرم
۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - 11:59 صبح | يافتيان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
اگر تقويم پنجاه سال اخير يا سالهايي كه ذكر مي كنم براي من ميل كنيد ممنون ميشوم.
لطف كنيد هم شمسي هم قمري.
1341و2 1359 1360 1368
متشكرم
۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - 12:00 عصر | mah

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
لطفآ بگوييد 27/12/1366 مصادف با چه تاريخ قمري بوده است و اين که چند شنبه بوده و سال چه حيواني بوده است ؟
۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - 8:21 عصر | فرزانه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من متولد 10/1/1364 هستمبه میلادی و قمری تاریخ تولد من چندم می شود
۱۳ اسفند ۱۳۸۷ - 2:04 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام . من در تاریخ 2/8/1368 به دنیا اومدم اگه ممکنه تاریخ میلادی و قمری اونو به ایمیلم بفرستید و اینکه روز تولد من چند شنبه بوده با تشکر خیلی خیلی ممنون میشم
۲۲ اسفند ۱۳۸۷ - 3:47 عصر | یاسمن

# معادل تاریخ شمسی با قمری ومیلادی  

با سلام آقا این 24 مهر سال 1359 هجری شمسی که من دنیا اومدم برابر چه روز و ماه وسال قمری ومیلادی سال کدام حیوونی بوده .با تشکر
۲۵ اسفند ۱۳۸۷ - 6:04 صبح | محمد نعلچی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام.
اول دی 1350 معادل چه روز و ماه وسال قمری است؟
۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - 5:40 عصر | علیرضا یادگاری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام
می خواهم بدونم که 26/01/1366 و همچنین 10/04/1344 و همچنین 25/06/1337و 30/05/1364 و 29/12/1364 مصادف با چه روزی از هفته و جه روزی و چه ماهی و چه سالی میلادی و قمری بوده است .
با تشکر خانواده رضايي
لطفا پاسخ را به ایمیل بنده ارسال نمایید .
۲۹ اسفند ۱۳۸۷ - 2:29 عصر | ?????

# سوال  

با سلام:
چراتحویل سال در سال های مختلف دریک ساعت و زمان مشخص ثابت نیست؟و زمانتحویل یک سال شمسی چقدر است وزمان تحویل سال را تا چهار سال اینده پیشبینی کنید؟
ممنونم اگر جواب را ندارید یک ادرس اینترنتی به من بدهید.
۰۷ فروردین ۱۳۸۸ - 1:20 صبح | اطلسی ها

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

با سلام من در تاريخ 11/2/1359 به دنيا امده ام لطفا به من بگوييد تاريخ قمر ي تولد من چيست
۰۷ فروردین ۱۳۸۸ - 12:45 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باعرض سلام وخسته نباشید
تقویم دوازده ماه سال 1357 را می خواستم.
باتشکر فراوان
۰۸ فروردین ۱۳۸۸ - 11:01 صبح | بهنام نجفی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطفاً به من بگوئید 18 تیر 1358 برابر با چه روزی از سال قمری است؟
۱۵ فروردین ۱۳۸۸ - 12:14 عصر | مهدی حیدریان

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام
من دنبال تقویمی می گردم که از 1300 تا الان رو هم قمری داشته باشه هم شمسی
می شه به من بگین تو چه سایتی می تونم پیدا کنم؟
ممنون
۱۶ فروردین ۱۳۸۸ - 10:58 عصر | نرگس

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام،
من روز 29 مهرماه سال 1363 به دنيا آمدم. ميخواستم تاريخ و روز ميلادي و قمري اش را بدونم. لطفاً برام ميل کنيد
بسيار ممنونم
۱۷ فروردین ۱۳۸۸ - 8:30 صبح | parisa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام،
من روز 29 مهرماه سال 1363 به دنيا آمدم. ميخواستم تاريخ و روز ميلادي و قمري اش را بدونم. لطفاً برام ميل کنيد
بسيار ممنونم
۱۷ فروردین ۱۳۸۸ - 8:31 صبح | parisa

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مي خواستم بدانم كه تاسوعا و عاشوراي حسيني در سال 1367 مصادف با چه روز از هفته و چه ماهي در ان سال بوده است . لطفا پاسخ را به ايميل بنده ارسال كنيد
۱۸ فروردین ۱۳۸۸ - 1:12 عصر | محقق

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ، لطفا در صورت امكان زمان تحويل سال در سال 1322 را براي من ايميل نمائيد . قبلا از شما متشكرم.
۱۹ فروردین ۱۳۸۸ - 1:54 عصر | مجتبي نبئي

# tabdile tarikhe online  

agha damet gharm kare maro radif kardi khoda har chi mikhad behet bede albate onche ke kheyre barat bede ..
kheyliii damet gharme baba
fadaye shoma
yahagh
۲۰ فروردین ۱۳۸۸ - 1:40 عصر | mohammad ali bahmani

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

بهسلام وخسته نباشیدمنروز 17/10/1360 رابهقمری ومیلادی میخواستم ببینم چه تاریخی میبهشد
۲۲ فروردین ۱۳۸۸ - 9:37 صبح | محمدعلی زمانی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

بهسلام وخسته نباشیدمنروز 17/10/1360 رابهقمری ومیلادی میخواستم ببینم چه تاریخی میبهشد
۲۲ فروردین ۱۳۸۸ - 9:38 صبح | محمدعلی زمانی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.اگر امکان دارد می خواهم بدانم9رجب سال1359
و همچنین عید فطرسال1357 به تاریخ شمسی چه روزهایی هستند.
باتشکر فراوان
۲۲ فروردین ۱۳۸۸ - 1:46 عصر | احمد فیروزی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام
9رجب سال1359 و عید فطر سال1357 به شمسی چه روزهایی هستند.باتشکر
۲۲ فروردین ۱۳۸۸ - 1:49 عصر | ???? ??????

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام.از سایتتون خیلی خوشم اومد.جاداره ازشما و دوستانتون تشکر کنم.عرضی داشتم.من سال 1359 بدنیا اومدم ولی شناسناممو دقیق نگرفتند.مامانم میگه روز تاسوعا بدنیا اومدم.خواهشم از شما اینه که تاریخ دقیق هجری شمسی برام در بیارید تا بدونم چه روز و ماهی بدنیا اومدم.اگه تاسوعای سال 1358 را هم برام بگید ممنون میشم.
منتظر جوابتونم.مرسی
۲۳ فروردین ۱۳۸۸ - 2:56 عصر | شکوفه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام من تقویم سال 1361 را احتیاج دارم ممنون
۲۴ فروردین ۱۳۸۸ - 2:38 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ببخشین میخواستم بدونم تاریخ 1370/07/07هجری شمسی مصادف با چه تاریخ میلادی بوده؟ لطفا اگه میشه رو ایملم بزارین با تشکردوستار شما یری
۲۴ فروردین ۱۳۸۸ - 9:38 عصر | یوری

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام، واقعأ ممنون ميشم اگه تاريخ 11 ربيع الاول 1410 هجري قمري رو به شمسي تبديل کنيد و برام ايميل کنيد،شديدأ نياز دارم ،مجددأ واقعأ ممنون
۲۶ فروردین ۱۳۸۸ - 11:00 صبح | مبينا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

مجددأ سلام، واقعأببخشید تاریخ قبلی اشتباه بودلطفأ3 جمادی الاول 1410 هجری قمری رو به شمسی برام ایمیل کنید، متشکرم
۲۶ فروردین ۱۳۸۸ - 11:36 صبح | مبینا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

میخواهم بدانم 20 فروردین 1358 چند شنبه بود لطفا تاریخ میلادی آن را بگویید
۲۸ فروردین ۱۳۸۸ - 2:23 صبح | یاسی

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

سلام ميخواستم تاريخ دوم عيد قربان 1367 را بدانم. ممنون
۲۹ فروردین ۱۳۸۸ - 12:25 عصر | صفي الله

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

لطف کنید به من بگویید سیزده خرداد سال 1361 چند شنبه بوده و سال 1361 سال چی بوده؟ متشکرم
۳۱ فروردین ۱۳۸۸ - 9:01 عصر | غلامرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

یادم رفت لطف کنید بگویید به میلادی هم چی میشه: 13/03/1361
۳۱ فروردین ۱۳۸۸ - 9:04 عصر | غلامرضا

# پاسخ به: تقویم ایرانی برای 3000 سال  

باسلام.لطفا تقویم کامل(هجری،شمسی.قمری)سال های1357_ 1363_1362رابرایم بفرستید
۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 9:11 صبح | مهدیه

ارسال نظرات

عنوان:
نام:
آدرس الکترونیکی:
توضیح:
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)